Sản Phẩm

Sản Phẩm

Sản Phẩm

Sản Phẩm
Pizza Cá Thu (Loại lớn. 32cm) 150.000đ

Pizza Cá Thu (Loại lớn. 32cm) 150.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Cá Thu (Loại trung. 27cm) 118.000đ

Pizza Cá Thu (Loại trung. 27cm) 118.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Xúc Xích (Loại lớn 32cm) 168.000đ

Pizza Xúc Xích (Loại lớn 32cm) 168.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Xúc Xích (Loại trung 27cm) 133.000đ

Pizza Xúc Xích (Loại trung 27cm) 133.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Công Chúa (Loại lớn. 32cm) 150.000đ

Pizza Công Chúa (Loại lớn. 32cm) 150.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Công Chúa (Loại trung. 27cm) 118.000đ

Pizza Công Chúa (Loại trung. 27cm) 118.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Hải Sản (Loại lớn. 32cm) 175.000đ

Pizza Hải Sản (Loại lớn. 32cm) 175.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Hải Sản (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Pizza Hải Sản (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Napoletana (Loại lớn 32cm) 170.000đ

Pizza Napoletana (Loại lớn 32cm) 170.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Bốn Mùa (Loại lớn. 32cm) 170.000đ

Pizza Bốn Mùa (Loại lớn. 32cm) 170.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Bốn Mùa (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Pizza Bốn Mùa (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Tôm (Loại lớn. 32cm) 155.000 đ

Pizza Tôm (Loại lớn. 32cm) 155.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Tôm (Loại trung. 27cm) 125.000đ

Pizza Tôm (Loại trung. 27cm) 125.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Texas of America (Loại lớn 32cm) 165.000đ

Pizza Texas of America (Loại lớn 32cm) 165.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Texas of America (Loại trung 27cm) 128.000đ

Pizza Texas of America (Loại trung 27cm) 128.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Roma Đặc Biệt (Loại lớn. 32cm) 175.000đ

Pizza Roma Đặc Biệt (Loại lớn. 32cm) 175.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Roma Đặc Biệt (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Pizza Roma Đặc Biệt (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Valetine (Loại lớn. 32cm) 170.000đ

Pizza Valetine (Loại lớn. 32cm) 170.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Valetine (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Pizza Valetine (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza NewYork Style (Loại lớn 32cm) 168.000đ

Pizza NewYork Style (Loại lớn 32cm) 168.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza NewYork Style (Loại trung 27cm) 135.000đ

Pizza NewYork Style (Loại trung 27cm) 135.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Supreme (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Pizza Supreme (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Supreme (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Pizza Supreme (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Meat Lover (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Pizza Meat Lover (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Gửi liên hệ cho chúng tôi