BÒ BÍT TẾT
Salad đặc biệt và ham

Salad đặc biệt và ham

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Hải sản chiên xù 63.000 đ

Hải sản chiên xù 63.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Ham & Cheese Sandwich 65.000 đ

Ham & Cheese Sandwich 65.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Bánh Mì Bơ Tỏi 55.000 đ

Bánh Mì Bơ Tỏi 55.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Bò Bít Tết Kiểu Ý / Mì Ý Bơ Tỏi 68.000 đ

Bò Bít Tết Kiểu Ý / Mì Ý Bơ Tỏi 68.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Bò Lúc Lắc Khoai Tây Chiên 68.000 đ

Bò Lúc Lắc Khoai Tây Chiên 68.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Bò Bít Tết Sốt Tiêu Xanh 68.000 đ

Bò Bít Tết Sốt Tiêu Xanh 68.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Tempura Tôm 55.000 đ

Tempura Tôm 55.000 đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Gửi liên hệ cho chúng tôi