PIZZA ROMA - PIZZA Ý
Pizza Roma Đặc Biệt (Loại lớn. 32cm) 175.000đ

Pizza Roma Đặc Biệt (Loại lớn. 32cm) 175.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Roma Đặc Biệt (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Pizza Roma Đặc Biệt (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Valetine (Loại lớn. 32cm) 170.000đ

Pizza Valetine (Loại lớn. 32cm) 170.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Valetine (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Pizza Valetine (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza NewYork Style (Loại lớn 32cm) 168.000đ

Pizza NewYork Style (Loại lớn 32cm) 168.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza NewYork Style (Loại trung 27cm) 135.000đ

Pizza NewYork Style (Loại trung 27cm) 135.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Supreme (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Pizza Supreme (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Supreme (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Pizza Supreme (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Meat Lover (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Pizza Meat Lover (Loại lớn. 32cm) 168.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Meat Lover (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Pizza Meat Lover (Loại trung. 27cm) 138.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Mexicana (Loại lớn 32cm) 170.000đ

Pizza Mexicana (Loại lớn 32cm) 170.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Mexicana (Loại trung 27cm) 135.000đ

Pizza Mexicana (Loại trung 27cm) 135.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Gà (Loại lớn. 32cm) 160.000đ

Pizza Gà (Loại lớn. 32cm) 160.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Gà (Loại trung.27cm) 130.000đ

Pizza Gà (Loại trung.27cm) 130.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Sốt Cà Bò (Loại lớn. 32cm) 160.000đ

Pizza Sốt Cà Bò (Loại lớn. 32cm) 160.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Sốt Cà Bò (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Pizza Sốt Cà Bò (Loại trung. 27cm) 135.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Cua (Loại lớn. 32cm) 155.000đ

Pizza Cua (Loại lớn. 32cm) 155.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Cua (Loại trung. 27cm) 128.000đ

Pizza Cua (Loại trung. 27cm) 128.000đ

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Cua (Loại nhỏ. 17cm) 53.000 đ

Pizza Cua (Loại nhỏ. 17cm) 53.000 đ

Cà chua, phô mai và cua

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Sốt Cà Bò (Loại nhỏ. 17cm) 57.000 đ

Pizza Sốt Cà Bò (Loại nhỏ. 17cm) 57.000 đ

Cà chua, phô mai, sốt cà bò, lá basilic

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Gà (Loại nhỏ. 17cm) 57.000 đ

Pizza Gà (Loại nhỏ. 17cm) 57.000 đ

Gà, phô mai, cà chua, hành tây, nấm

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Mexicana (Loại nhỏ 17cm) 60.000 đ

Pizza Mexicana (Loại nhỏ 17cm) 60.000 đ

Sốt cà chua, phô mai, ớt xanh, hành tây, bắp, xúc xích ớt, trứng

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Meat Lover (Loại nhỏ. 17cm) 60.000 đ

Pizza Meat Lover (Loại nhỏ. 17cm) 60.000 đ

Sốt cà chua, phô mai, jambon, xúc xích ớt, ba rọi xông khói

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Pizza Supreme (Loại nhỏ. 17cm) 60.000 đ

Pizza Supreme (Loại nhỏ. 17cm) 60.000 đ

Sốt cà chua, phô mai, xúc xích ớt, jambon, ớt xanh, hành tây, nấm

Giá chỉ từ
Mua Ngay
Gửi liên hệ cho chúng tôi